Kritéria pro přijetí do MŠ

V případě, že počet žádostí podaných zákonnými zástupci dítěte překročí  stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ, budou přednostně přijímány děti, které splní následující kritéria (viz. Školní řád MŠ):

1/ dítě  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem na území obce Přepychy, která MŠ zřizuje

2/ dítě s trvalým pobytem na území obce Přepychy, která MŠ zřizuje, od nejstaršího dítěte po nejmladší                  (k předškolnímu vzdělávání se nepřijímají děti mladší dvou let)

3/ podle věku (od nejstarších po nejmladší)