Výsledky příjímacího řízení

Po ukončení zápisu a správním řízení obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ od ředitele školy. (viz. Školní řád MŠ)

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a je zdravotně způsobilé navštěvovat MŠ. Zdravotní stav je zaznamenán lékařem na Evidenčním listu dítěte. Po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyplní Evidenční list dítěte, vyzvednou si informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.