Mateřská škola je umístěna na kraji obce Přepychy směrem na Opočno ve velmi klidném prostředí, části zvané „V domkách“. Jednopodlažní objekt s plochou střechou se začal budovat  v roce 1976, 1.1.1979 byla stavba dokončena a od 2.1.1979 uvedena do provozu. 1.1. 2003 se mateřská škola sloučila se základní školou v Přepychách a vznikla tak Základní škola a mateřská škola Přepychy. Jedná se o tzv. „jednotřídku“, kde všechny děti různých věkových kategorií navštěvují jednu třídu. V současné době naši MŠ navštěvuje 26 dětí. Kapacita MŠ je max. 28 dětí.

V budově MŠ se nachází: kancelář, zádveří, šatna dětí, tělocvična, jídelna, 2x herna (1x herna vybavená kobercem a 1x herna s linoleem, kde jsou umístěny stolečky) , ložnice, sociální zařízení, kuchyň + kancelář, sklad a kotelna. Většina oken MŠ je orientována JV směrem. Z herny je možno vstoupit přímo na přilehlou zahradu, která byla na jaře r. 2015 revitalizována. Velké vzrostlé borovice byly vykáceny a místo nich specializovanou firmou……. osázena nová zeleň, která zajistí dětem stín po čas her venku. Děti mohou využívat ke hrám různé prolézačky (hřiště máme nové podle norem  ČSN instalované roku 2014 za finanční podpory obecního úřadu Přepychy pana JUDr. Josefa Dubna), pískoviště….

Do roku 2015 byl součástí MŠ byt, ve kterém se vystřídalo mnoho nájemníků. V létě roku 2015 proběhla velká přestavba interiéru MŠ (více info ZDE). Byt v MŠ byl přebudován na prostornou ložnici pro děti a tím je celá budova využívána pouze pro účely MŠ. Do budoucna se počítá se zateplením obvodového pláště budovy (více info ZDE), střechy, výměnou oken a instalací tepelného čerpadla k vytápění budovy. Nyní je školka vytápěna…..

 

Organizace dne v MŠ

Koncepce MŠ

Školní vzdělávací program „Náš rok“

Historie MŠ

Zaměstnanci